Naturreservat

Larudan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Larudans naturreservat kan du ströva i skog med inslag av imponerande höga tallar. Här har det vuxit skog under lång tid och det finns därför många känsliga arter.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 16,3 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet nås enklast från vägen mellan Sättraby och Österängby. Cirka fyra km från reservatets östra sida ligger närmaste busshållplats Sättraby vägskäl vid Sättraby utmed väg 280 mellan Rimbo och Edsbro.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Larudans naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  5. sätta upp skylt, affisch eller liknande.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen