Naturschutzgebiet

Larudan

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Aktuell

VARNING - Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Beschreibung

I Larudans naturreservat kan du ströva i skog med inslag av imponerande höga tallar. Här har det vuxit skog under lång tid och det finns därför många känsliga arter.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakten

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 16,3 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Anleitung

Naturreservatet nås enklast från vägen mellan Sättraby och Österängby. Cirka fyra km från reservatets östra sida ligger närmaste busshållplats Sättraby vägskäl vid Sättraby utmed väg 280 mellan Rimbo och Edsbro.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Verordnungen

För att skydda Larudans naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  5. sätta upp skylt, affisch eller liknande.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App