Naturreservat

Långviksskär

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Långviksskärs naturreservat är en stor, orörd ytterskärgård i Värmdö kommun. Här finns en rik flora och mycket fåglar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 3 897 varav land 302 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljöer

Kommun: Värmdö

Markägare: staten samt enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bullerö-Bytta SE0110088

Hitta hit

Långviksskärs naturreservat utgör 3000 kobbar och skär i Värmdö kommuns ytterskärgård. Hit tar du dig lättast med egen båt eller med båttaxi.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast föremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga rista måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skadad levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (tex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och grod­djur)
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. för längre tid än två dygn förankra båt vid samma plats
 6. jaga
 7. för längre tid än två dygn tälta på samma plats
 8. göra upp öppen eld
 9. plocka nattviol eller andra orkidéer
 10. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, inom 100 meter från stranden
 11. under yrkesfiske döda tillfälligtvis påträffad säl
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva yrkesmässig trafik till reservatet.
 13. starta eller landa med luftfarkost
 14. framföra båt i lagunen på Tärnskär, se bifogad karta i tillförande beslut från 2007

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen