Naturreservat

Kudoxa

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stränderna runt reservatet består huvudsakligen av släta granitklippor. I väster och söder finns grunda vikar med sandbotten. I väster och söder finns grunda vikar med sandbotten. Vegetationen är mosaikartad och domineras av enbuskar och alskog vid stränderna och sanka partier. På västra delen av ön finns idegran.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 24 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kudoxa naturreservat omfattar Västerön på Kudoxa i ytterskärgården. Hit kommer du lättast med egen båt.

Föreskrifter

För att skydda Kudoxa naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än två dygn
  6. göra upp eld
  7. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen