Luonnonsuojelualue

Kudoxa

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Stränderna runt reservatet består huvudsakligen av släta granitklippor. I väster och söder finns grunda vikar med sandbotten.I väster och söder finns grunda vikar med sandbotten. Vegetationen är mosaikartad och domineras av enbuskage och alskog vid stränderna och sanka partier. På västra delen av ön finns idegran.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Faktat

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 24 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Reittiohjeet

Kudoxa naturreservat omfattar Västerön på Kudoxa i ytterskärgården. Hit kommer du lättast med egen båt.

Asetukset

För att skydda Kudoxa naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än två dygn
  6. göra upp eld
  7. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa