Naturreservat

Käringboda

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

I reservatet finns många fina vandringsleder som just nu håller på att restaureras med nya ledmarkeringar och vägvisare. Så fort det är klart kommer vi att publicera lederna i Naturkartan. Under tiden hänvisar vi till Skärgårdsstiftelsens ledkarta (klicka för pdf) samt skyltar på plats i reservatet. Välkommen ut!

Beskrivning

Käringboda naturreservat är ett välbevarat skärgårdslandskap med små åkrar, och hagar och strandängar som betas av får. I norra delen finns blåbärsskog och flera utsiktsberg. Ett nät av stigar löper genom landskapet. Den södra delen är mera vildmarksartad, spännande men lite svårare att ta sig fram i. På båda sidorna av halvön finns fina badstränder och solklippor. Anläggningarna är delvis anpassade för personer med funktionshinder.

Naturreservatet förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 1 494 hektar varav land 1 074 hektar.

Karaktär: skärgård, odlingslandskap, blandskog

Kommun: Nynäshamn

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Käringboda SE0110002

Hitta hit

Med kollektivtrafik: Till hållplatsen Järflottavägen tar man sig med buss från Nynäshamn. Från hållplatsen är det cirka 1 km promenad till reservatsgränsen.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Med bil: Från Nynäsvägen, ta av mot Torö och följ skyltningen mot naturreservatet.

Föreskrifter

För att skydda Käringbodas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
 4. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
 5. tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats
 6. för längre tid än två dygn förtöja eller förankra båt inklusive husbåt annat än på anvisad plats
 7. göra upp eld annat än på härför iordningställda och anvisade platser
 8. på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 9. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 10. rida annat än på härför avsedda stigar, vägar och områden
 11. parkera motorfordon annat än på härför upplåtna och iordningställda platser.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen