Naturreservat

Kalkbergets naturreservat

Naturreservat

4 av 5 stjärnor 4,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Kalkberget ligger på nordöstra Mörkö och utgörs av en långsträckt bergrygg med fantastisk utsikt över fjärden och de betade strandängarna nedanför. Floran och faunan i området är unik här på grund av den höga halten kalk i bergarten. Här trivs arter som du normalt endast påträffar på Öland och Gotland. På sommaren blommar den vackra orkidéen Sankt Pers nycklar tillsammans med blodnäva, fältmalört och vit fetknopp. I den blomrika miljön trivs många fjärilar. Har du tur kan du seden ovanliga hasselsnoken värma sig i solen på våren. I nordöstra änden av berget finns ett gammalt övergivet kalkbrott som användes i slutet av 1800-talet.

Från parkeringen leder den rödmarkerade "Kalkbrottstigen" dig upp och längs hela bergryggen ut mot kalkbrottet och vattnet (1,3 km enkel väg). Vid kalkbrottet finns en trappa som tar dig ner från berget och in i kalkbrottet. Tänk på att ta det försiktigt runt kalkbrottet då det är väldigt branta stup här. Uppe på berget står ett fikabord med sittplatser - en perfekt plats för picknicken. Här kan du njuta av en fantastisk utsikt över Egelsvik och Himmerfjärden. Kanske förgyller havsörnen din paus med att flyga förbi.

Kalkbergets naturreservat som bildades 2006, är 19 hektar stort och förvaltas av Södertälje kommun. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna reda på dem på nätet eller på informationstavlorna på plats innan du besöker området.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Kalkbergets naturreservat ligger på nordvästra Mörkö. Vill du ta buss är närmaste hållplatsen "Egelsvik". Härifrån får du gå längs en grusväg ca 1 km till reservatet. Med bil kör du mot Oaxen och svänger vänster vid avfarten mot Egelsvik. En mindre parkering finns i anslutning till reservatet vid sidan av en vägbom.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Fälla eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • Sätta upp affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Utan tillstånd från miljönämnden i Södertälje kommun anordna tävlingar.
 • Tälta/campa.
 • Parkera bilar* och husvagnar samt lägga upp båtar för vinterförvaring.
 • Göra upp eld.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Gräva upp eller plocka växter såsom ris, örter, mossor eller lavar.
 • Borra, gräva, schakta, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning.

ANMÄRKNING: Ägarna till fastigheten Egelsvik 1:16 arrenderar ett särskilt område med bygglov för en Carport där de får parkera sina bilar.

Kontakt

E-postadress

Södertälje kommun

+46 8 523 010 00

miljokontoret@sodertalje.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen