Naturreservat

Huvudholmen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet omfattar den lilla ön Huvudholmen strax nordost om Ornö. Huvudholmen har för mellanskärgården typisk natur och är till större delen skogsbevuxen med hällmarkstallskog.

På öns västra kust finns vackert slipade och bandade berghällar, som har gjort öns geologi berömd. Ljusa band växlar med mörka som är rester av vulkaniska lavor. De märkliga banden är troligen 1 500 miljoner år gamla.

Huvudholmen har för friluftslivet attraktiva stränder och nyttjas flitigt av båtfolk.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 10 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Haninge

Markägare: Rålambshovs båtklubb

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Huvudholmens naturreservat ligger strax nordost om Ornö. Hit tar du dig enklast med egen båt.

Föreskrifter

För att skydda Huvudholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta annat än på särskilt anordnad plats
  • elda annat än på särskilt anordnad plats
  • spela upp ljud på ett för andra störande sätt.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen