Naturreservat

Hästholmen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hästholmen är ett litet reservat bestående av östra delen av ön Hästholmen och några andra små öar.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 3,4 hektar, varav land 3 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: markägaren i samråd med Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hästholmen ligger vid Nämdö i sydöstra delen av Värmdö kommun. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Föreskrifter

För att skydda Hästholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • elda
  • utan markägarens tillstånd tälta mer än ett dygn på samma plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen