Naturreservat

Hamnskär

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Hamnskärs naturreservat har du chans att höra göktytans klagande rop eller rosenfinkens förtjusta sång. Här finns ekar och lindar som vuxit upp under en tid när markerna var mer öppna, präglade av bete och slåtter. En rad sällsynta och hotade arter av bland annat insekter och svamp är nu beroende av dessa trädjättar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 203,3 hektar varav 131,3 hektar av vatten

Karaktär: ädellövskog, odlingslandskap, sjö

Kommun: Södertälje

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Hamnskärs naturreservat SE0110320

Hitta hit

Hamnskärs naturreservat är beläget cirka 20 km NV om Södertälje tätort och cirka 1,5 km norr om Överenhörna kyrka. Hit tar du dig enklast med egen båt.

Föreskrifter

För att skydda Hamnskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen