Naturreservat

Gymmerholmen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gymmerholmens naturreservat omfattar södra delen av och angränsande öar och skär. Öarna är bergbundna och har sparsam växtlighet. Området har ett rikt sjöfågelliv. Vattenområdet har betydelse för uppväxande ungfågelkullar. Lämpliga hamnvikar finns vid sydvästra Gymmerholmen och södra Enkobben.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 36 hektar, varav 8 hektar land

Karaktär: skärgård, marina miljöer

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Gymmerholmens naturreservat ligger 3 kilometer söder om Nämdö. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Föreskrifter

För att skydda Gymmerholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • medvetet störa djurlivet
  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  • medföra hund eller katt
  • tälta mer än två dygn
  • förtöja båt eller annan farkost mer än två dygn
  • framföra motordrivet fordon
  • elda
  • under tiden 1 april–15 juli landstiga på öarna öster om Gymmerholmen eller uppehålla sig i närheten av dem på ett sätt som stör fågellivet.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen