Naturreservat

Gillberga

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gillbergas naturreservat består av variationsrik granskog med spår av skogsbete och inslag av hällmarker, sumpskogar, källsprång, översilad mark och blockmarker.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 2013

Storlek: 40 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger på Rådmansö, cirka 18 kilometer öster om Norrtälje tätort och drygt en kilometer nordväst om Riddersholms naturreservat.

Närmaste busshållplats är Kullstugan, på E18, cirka 1 km promenad från reservatet.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Gillbergas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. (Plockning av blommor, bär och marklevande svampar är tillåten.)

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen