Naturreservat

Getholmen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Välkommen att promenera på den skogsklädda halvön Getholmens naturreservat, en upptrampad stig tar dig runt reservatet. Här kan du njuta av bad och havsutsikt.

Getholmens centrala delar är kuperad med mycket block och höjer sig 10 meter över havet. På områdets högsta punkt finns ett gammalt värn, sannolikt byggt i början av 1900-talet, samtidigt som Siaröfortet vid Furusundsleden. Skogen var vid den tiden förmodligen inte lika tät utan man hade då utblick över vattnet.

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 9,8 hektar varav 6,8 ha land

Karaktär: skärgård, barrskog och blandskog

Kommun: Österåker

Markägare: privata, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Bil

Naturreservatet kan nås med bil via E18, väg 276, Grönborgsvägen och 5 minuter med vägfärjan Ljusteröleden. Reservatet ligger sedan på nordöstra delen av Ljusterö, öster om Svedlandet. Från Lagnövägen nås reservatet till fots via en enskild väg, Getholmsvägen som går genom ett gammalt sommarstugeområde. Sista biten består av en stig ut på halvön.

Buss

Reservatet är också tillgängligt via kollektivtrafiken. Närmaste busshållplats är Lindängskroken längs busslinjen 626 mellan Danderyds sjukhus och Ljusterö. Busshållplatsen är belägen på Lagnövägen, cirka 900 m promenad från Getholmens naturreservat.

Båt

Getholmens naturreservat kan också nås från sjösidan. Någon brygga finns inte men på norra och östra sidan finns möjligheter att gå iland med båt mot berg.

Föreskrifter

För att skydda Getholmens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd
  5. förtöja båt på samma plats mer än två dygn i följd
  6. lägga upp båt.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen