Vandring

Eldgarnsöleden

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 6.6 km

Åtgärder

Beskrivning

Leden är tydligt markerad med orange ledmarkering och tar dig runt ön. Hela sträckan är cirka 6 kilometer. Längs vandringen får du uppleva ekhagar, skogar med ask och alm, öppna åkermarker, barrskog och strandängar. På vissa platser ser du att de gamla betesmarkerna restaureras. Här tas sly och granar bort, för att ge plats åt stora lövträd och betesmarker för djuren. Det kan se stökigt ut under en period, men många växt- och djurarter gynnas. Och på sikt blir det mycket vackert!

Längs Eldgarnsöleden hittar du flera fina rastplatser. Några har även eldstad (se kartan). Ta med egen ved om du vill grilla.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring

Fakta

Förslag på alternativa besöksmål

Har du provat Adelsöleden på Adelsö? En riktigt fin led som bland annat tar dig till naturreservatet Adelsö-Sättra.

När var du senast i Väsby hage? Ett av våra finaste reservat med stora ekar och en underbar slåtteräng.

Eller ta färjan från Ekerö till Slagsta: I Korpbergets biotopskyddsområde har du milsvid utsikt över Vårbyfjärden och intilliggande Vårbergstoppen har förmodligen länets tuffaste fågeltorn.

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda Eldgarnsös naturreservat finns föreskrifter du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrig t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur)
 4. för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma ställe
 5. rida annat än på vägar
 6. göra upp eld annat än på anvisade platser
 7. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 9. parkera annat än på anvisade platser
 10. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller dylikt
 11. fånga eller samla in insekter.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen