Naturreservat

Bårsjön naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Bårsjön är en liten sjö som till stor del täcks av flytbladsvegetation och kantas av gungfly. Sjön omges av artrika våtmarker och sumpskogar. Det finns en mängd ovanliga- och rödlistade arter. Här kan man finna olika pyrolaarter, orkidéer och mossor, bland annat platt spretmossa. Bårsjön är ett av landets mest värdefulla myrområden enligt Naturvårdsverkets ”Myrskyddsplan för Sverige” (1994).

Våtmarksområdet är viktig lekplats för olika djur. Grodor, trana och fiskgjuse besöker området regelbundet. Längs sjöns södra strand går den gulmarkerade vandringsleden Täljeleden (23 km). Stigarna som leder fram till och kring Bårsjön är av skogsstigskaraktär. Du får räkna med mycket ojämn terräng, sten, rötter, ibland omkullfallna träd, blöta och leriga partier.

Bårsjön naturreservat bildades 2004, är 73 ha stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Regeringen har dessutom utpekat området som Natura 2000-område. Varje naturreservat har särskilda föreskrifter för allmänheten. Ta gärna del av dessa via webben eller på informationstavlor i fält innan du besöker området.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Bårsjöns naturreservat ligger cirka 7 km nordväst om Södertälje stad och ligger både i Södertälje och Nykvarns kommun. Närmaste busshållplatsen heter "Gamla Malmsjön". Bilen kan du parkera vid nya eller gamla Malmsjöbadet. Härifrån kan du följa stigarna som leder dig söder om Malmsjön och ansluta till Täljeleden som leder dig till och längs Bårsjöns södra strand.

Kontakt

Adress

Telefon: 08-523 010 00

E-postadress

Södertälje kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner