Naturreservat

Angarnssjöängen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Vi tar ned farliga träd

Sedan 2018 har många granar varit utsatta för torka, stormar och granbarkborre. Det gör att träd riskerar att falla över leder och friluftslivsanordningar. För att undvika fara fäller vi därför riskträd. De avverkade granarna får ligga kvar intill leden som död ved, till förmån för skogens biologiska mångfald.

Tills arbetet är färdigt uppmanar vi besökare att undvika leder i skogen. Vi hoppas också på förståelse för att det under en tid kan vara stökigt kring leden.

P-plats vid Örsta

Det är ibland hög belastning på P-platserna vid Örsta. Detta gäller främst på helgerna. Om P-platsen är full hänvisas besökare till parkeringsplatsen i Olhamra.

Beskrivning

Angarnssjöängen är en av Stockholms finaste fågelsjöar. Är du inte redan fågelskådare, så är chanserna goda att du blir det efter ett besök i det här fantastiskt fågelrika området. Följ gärna stigen runt sjön, cirka 7 kilometer, för att njuta av landskapet och blommande hagmarker. Stövlar på om det har regnat!

Entréer med parkering finns vid Örsta, Olhamra och Skesta hage. Örsta är den entré som lämpar sig bäst för personer med nedsatt rörelseförmåga. I närheten finns grillplats och vindskydd som kan nås med rulstol. En hårdgjord stig leder ner mot sjöängen och en fågelskådarplattform med rullstolsramp och bänkar. En kort avstickare leder till en 3 000 år gammal hällristning (leden hit är ej tillgänglighetsanpassad).

Respektera fågelskyddsområdet. Hundar ska vara alltid vara kopplade i naturreservatet. Eldning och tältning är endast tillåtet på anvisade platser.

Här kan du se en film från när fågelskådarplattformen invigdes.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 565 hektar varav vatten 1,8 hektar

Karaktär: våtmark, sjö, odlingslandskap

Kommun: Vallentuna

Markägare: Stockholm stad, Vallentuna kommun, staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Angarn SE110034

Hitta hit

Till fots: Roslagsleden passerar reservatet. Du kan också vandra hit på Olhamraleden från Vallentuna station (start vid Pressbyrån), cirka 4 kilometer.

Med buss: Ta Roslagsbanan till Vallentuna och därifrån buss mot Kårsta. Kliv av vid Örsta, 200 meter från reservatet.

Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL, sl.se.

Med bil: En halvtimme från Stockholm. Åk E18 från Stockholm mot Norrtälje. Ta av vid avfarten mot Åkersberga och kör rakt fram i rondellen mot Gillinge och Angarn. Efter 4,5 km passeras Angarns kyrka. Ta till vänster vid skylt "Angarnssjöängens naturreservat" efter 200 meter för att komma till entrépunkten Örsta. P-platser finns också vid Skesta hage och Olhamra, se karta.

Föreskrifter

För att skydda Angarnssjöängens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet Angarnssjöängen är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisade platser
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. cykla i terrängen
 9. köra motorbåt i sjöängen
 10. tälta utanför anvisat område. Inom anvisat område är det endast tillåtet att tälta två dygn i följd
 11. under tiden 1 april - 30 september beträda eller befara det fågelskyddsområde som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet
 12. rida på stigar som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet.

Fullständiga reservatsregler och beslut hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen