Utsiktsstigen i Lina naturreservat

Utsiktsstigen är ca 400 meter lång (enkelväg) och markerad med gula brickor. Följer du stigen leder den upp dig till en bergsknalle i Lina naturreservat varifrån du har en hisnande utsikt över Mälarens utlopp mot Södertälje. Skogen du passerar består till stor del av tallar och enar på hällmarker. Stigen är kuperad och stenig. Vid utsiktsplatsen finns en vilobänk, perfekt för din picknick. Stigen börjar vid fågeltornet vid Linasjön.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 0.4 km
Hitta hit:

Lina naturreservat ligger ca 5,5 km nordväst om Södertälje centrum. Utsiktsstigen börjar vid fågeltornet som ligger i södra änden av Linasjön.
Närmaste busshållplats heter "Linavägen" och ligger i direkt anslutning till reservatet. Härifrån följer du en lättkuperad, välupptrampad stig och grusväg till tornet (ca 550 m). Stigen från hållplatsen är rödmarkerad och vägvisare till fågeltorent finns.
Kommer du med bil finns en reservatsparkering längs Linavägen. Från parkeringen följer du en lättkuperad, välupptrampad stig och grusväg till tornet (ca 700 m). Vägvisare till fågeltornet finns.

Kontakta oss

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00