Naturreservat

Tolmon

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Tolmon är en del av de stora åsbildningarna. Hela fältet är rikt på åsgravar och åsgropar.

Längs krönet på åsen går en gammal landsväg, som är omtyckt för promenader och cykling.

Inom reservatet finns även en stor fornlämning – Tolsgrav, en skeppsformad stensättning, belägen norr om Tolsjön.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1970

Areal: 86,4 hektar

Karaktär: Ås

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Vägbeskrivning

Reservatet är beläget öster om väg 52 (Nyköping-Katrineholm), sydöst om Ericsberg.

Förordningar

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fast naturföremål eller ytbildning

  • Tälta eller uppställa husvagn inom reservatet

  • Avsiktligt störa djurlivet

  • Skräpa ned i naturen med plåt, plast, papper, avfall eller annat så att otrevnad kan uppkomma eller skada för annan

  • Olovligen ta gren från växande träd eller ris eller på annat sätt skada växande träd

  • Överhölja, plantera eller på annat sätt skada fast fornlämning

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Organisationens logotyp

Katrineholms kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner