Rezerwat przyrody

Tolmon

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Tolmon är en del av de stora åsbildningarna. Hela fältet är rikt på åsgravar och åsgropar. Längs krönet på åsen går en gammal landsväg, som är omtyckt för promenader och cykling. Inom reservatet finns även en stor fornlämning – Tolsgrav, en skeppsformad stensättning, belägen norr om Tolsjön.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Skyddsår: 1970

Areal: 86,4 hektar

Karaktär: Ås

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Parking

Wskazówki dojazdu

Naturreservatet ligger vid väg 52, cirka 2 kilometer sydost om Ericsbergs Slott i Katrineholms kommun. Parkering saknas vid vägen. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Regulamin

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fast naturföremål eller ytbildning
  • Tälta eller uppställa husvagn inom reservatet
  • Avsiktligt störa djurlivet
  • Skräpa ned i naturen med plåt, plast, papper, avfall eller annat så att otrevnad kan uppkomma eller skada för annan
  • Olovligen ta gren från växande träd eller ris eller på annat sätt skada växande träd
  • Överhölja, plantera eller på annat sätt skada fast fornlämning

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Kontakt

Adres

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

Adres e-mail

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji