Naturreservat

Ritorp

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

För den som vill uppleva en skog med många gamla och grova träd är Ritorpsreservatet värt ett besök. Trädens medelålder bedöms vara cirka 160 år, men det finns betydligt äldre tallar. Här finns viktiga miljöer för vedsvampar och insekter. De gynnas av de gamla träden och att det finns en hel del död ved.

Här i gammelskogen trivs grönpyrolan tillsammans med orkidén knärot. Tallticka som är beroende av gamla tallar kan ses på flera ställen. Den vackra och säregna blomkålssvampen kan hittas vissa år.

Bra att veta

Området är bitvis svårframkomligt på grund av mycket block. Genom området finns dock en markerad vandringsled på cirka 1 kilometer.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 2006

Areal: 14,4 hektar

Karaktär: Barrblandskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Parkering

Det finns tillgång till en mindre parkering för bilar vid reservatet. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Hitta hit

Reservatet är beläget cirka 4,7 kilometer norr om Julita kyrka. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.

  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.

  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet.

  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner