Naturreservat

Nynäs

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Nynäs naturreservat ligger inom både Trosa och Nyköpings kommun och utgörs av ett omväxlande kulturlandskap med ädellövskogar, hassellundar, hagmarker, strandängar och andra värdefulla vegetationstyper. Området har frånsett naturvärdena även stor betydelse för friluftslivet. Här finns väl utbyggda vandringsleder och stigar. Nynäs ingår i det ekologiska nätverket Natura 2000.

Det finns många platser att besöka i reservatet. Den mest självklara kanske är Nynäs slott men området bjuder också på så mycket mer. Till exempel finns här museigården Långmaren som brukades traditionellt fram till 1967. Här kan cirkeln som oxarna trampat upp när de drog det gamla tröskverket ses och kanske kan man skymta de hotade arterna trumgräshoppa och hedpärlemofjäril som båda trivs här. Även ett flertal sällsynta växter finns här.

På Furholmen och Brevikshalvön hittas unika bestånd och fler sällsynta växtarter där bland annat vildaplar, lundslok och fällmossa ingår. Vid Sandvik finns campingplatser och badställen, samt fina stigar att promenera på och i Karlsfors står den gamla kvarnen kvar som var i bruk fram till mitten av 1900-talet.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Nynäs naturreservat är ett av Sörmlands största reservat med sina 3 830,3 ha och har varit det sedan 1971. Här får du inte campa fritt utan hänvisas till anvisade platser.

Parkering

Det finns flera parkeringar inom reservatet, klicka här för att komma till Nynäs informationsfolder.

Hitta hit

Med bil: Genom reservatet går väg 219, också kallad kustvägen eller Utflyktsvägen. Från E4 är det skyltat mot Nynäs slott från avfart 135, Tystberga.
Kollektivt: Buss 554 är den linje som trafikerar sträckan, se tidtabell och mer info genom att klicka här.
Till fots: Sörmlandsleden etapp 51 slutar vid Nynäs slott och etapp 52 tar vid. Klicka här för att komma till Sörmlandsledens hemsida.
Med cykel: Näckrosleden skär genom Nynäs, se mer genom att klicka här.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  1. avsiktligt störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, drönarflyga eller på nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande)
  2. plocka eller samla in växter, alger, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  3. övernatta i tält, hängmatta eller dylikt samt att ställa upp husvagn eller husbil på annat än därför anvisade platser. På de anvisade platserna får man övernatta max 1 dygn i följd
  4. för längre tid än 1 dygn i följd förankra med båt. Undantag gäller för de som hyr båtplatser och har sina båtar förankrade vid de för ändamålet iordningställda båtplatserna
  5. framföra motordrivet fordon på annat än därför avsedda vägar och platser
  6. på ett störande sätt orsaka ljud
  7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  8. elda eller grilla annat än på eldplatser iordningställda av reservatsförvaltningen och endast med den ved som tillhandahålls av reservatsförvaltningen vid dessa eldplatser. Förbudet inkluderar även användandet av engångsgrill. Friluftskök som drivs med gas eller flytande bränsle får användas om dessa används på ett brandsäkert sätt
  9. anordna tävlingar, lägerverksamhet eller sådana friluftsaktiviteter som kan påverka känslig natur, utan att samråd skett med förvaltaren.

Ovanstående föreskrifter är undantagna för hyresgäster som hyr permanentboende eller sommarboende inom sina respektive tomter, där istället hyresvillkoren gäller.

Ovanstående föreskrifter är även undantagna inom Sandviks campingområde, där campingens ordningsregler gäller.

Kontakt

E-postadress

Trosa kommuns turistcenter

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner