Naturreservat

Nynäs

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Nynäs naturreservat ligger inom både Trosa och Nyköpings kommun och utgörs av ett omväxlande kulturlandskap med ädellövskogar, hassellundar, hagmarker, strandängar och andra värdefulla vegetationstyper. Området har frånsett naturvärdena även stor betydelse för friluftslivet. Här finns väl utbyggda vandringsleder och stigar. Nynäs ingår i det ekologiska nätverket Natura 2000.

Det finns många platser att besöka i reservatet. Den mest självklara kanske är Nynäs slott men området bjuder också på så mycket mer. Till exempel finns här museigården Långmaren som brukades traditionellt fram till 1967. Här kan cirkeln som oxarna trampat upp när de drog det gamla tröskverket ses och kanske kan man skymta de hotade arterna trumgräshoppa och hedpärlemofjäril som båda trivs här. Även ett flertal sällsynta växter finns här.

På Furholmen och Brevikshalvön hittas unika bestånd och fler sällsynta växtarter där bland annat vildaplar, lundslok och fällmossa ingår. Vid Sandvik finns campingplatser och badställen, samt fina stigar att promenera på och i Karlsfors står den gamla kvarnen kvar som var i bruk fram till mitten av 1900-talet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Nynäs naturreservat är ett av Sörmlands största reservat med sina 3 830,3 ha och har varit det sedan 1971. Här får du inte campa fritt utan hänvisas till anvisade platser.

Parkering

Det finns flera parkeringar inom reservatet, klicka här för att komma till Nynäs informationsfolder.

Hitta hit

Med bil: Genom reservatet går väg 219, också kallad kustvägen eller Utflyktsvägen. Från E4 är det skyltat mot Nynäs slott från avfart 135, Tystberga. Kollektivt: Buss 554 är den linje som trafikerar sträckan, se tidtabell och mer info genom att klicka här. Till fots: Sörmlandsleden etapp 51 slutar vid Nynäs slott och etapp 52 tar vid. Klicka här för att komma till Sörmlandsledens hemsida. Med cykel: Näckrosleden skär genom Nynäs, se mer genom att klicka här.

Föreskrifter

Föreskrifter finns, se Länsstyrelsen Södermanlands sida

Kontakt

E-postadress

Trosa kommuns turistcenter

info@trosa.com

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen