Naturreservat

Klintaskogen, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gammal bokskog med rik flora och branter ner mot Östra Ringsjön. Det finns en markerad stig runt reservatet, som inte är så stort.

Länsstyrelsen: Ett örtrikt bokskogsområde vid Östra Ringsjöns strand, med en i strandkanten unik berggrundsskärning i silluriska berglager.

Wikipedia: Naturreservatet består till största delen av grov högvuxen bokskog med inslag av ung ekskog. Längs stranden växer en askskog med ett mycket artrikt markskikt. Askskogen växer på det som var sjöbotten innan sjösänkningen 1883 av Ringsjön. Innanför askskogen längs hela reservatet finns den gamla branta strandklinten. Klinten består av röd och vit sandsten som bildades för cirka 400 miljoner år sedan under den geologiska perioden silur. Sandstenen är på vissa ställen mycket rik på fossil från det tropiska hav som täckte området då.

Res hit med kollektivtrafik

Länkar

Kontaktuppgifter

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Parkering

Parkera på rastplatsen precis söder om Ringsjö Wärdshus. Sen är det 700 meters promenad öster ut förbi husen innan man kommer fram till skogen.

Kommunikationer

Buss 440 utgår från Höörs station och stannar på rastplatsen.

Hitta hit

Reservatet ligger nära väg 23 söder om Höör, mellan Ringsjöarna.

Kontakt

E-postadress

skane@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen