Vandring

Brottets bana vandring, Bossegraven, Höör

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 1.5 km

Åtgärder

Beskrivning

I Stenskogen i Höör har man brutit sandsten för tillverkning av byggsten och kvarnstenar sedan 1100-talet. Även byggsten för byggandet av Lunds domkyrka bröts här under denna tid. Sten som skulle formas till kvarnsten frilades och höggs på plats i Stenskogen. Stenarna transporterades sedan med hjälp av häst och vagn till Höör och Skånes hamnar för export.

De många och ofta djupa groparna, ”gravarna”, är spår efter denna långa period av stenbrytning. Ett exempel är ”Bossegraven” cirka 200 meter från Höörs Mölla (se skylt). Storhetstiden låg under 1700-1800-talet och Linné nämner under sin skånska resa ”den myckenhet av sten” som kom från Höörtrakten.

1905 anlades järnvägen ”Brottets Bana” mellan Stanstorps stenbrott och Höörs station för att underlätta transporterna av byggnadssten, trottoar, trappsten med mera. Redan 1910, då kvarnstenar började tillverkas av konstgjort material, lades järnvägen och stenbrottet ner.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Kontakt

E-postadress

Destination Rönne å och Ringsjön

naturturism@engelholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen