Bilder

Rot/Älvdalen till

Mikael Andersson, gick sträckan från Rot i Älvdalen över myrarna vid Korskälla i början augusti 2021. Läs hans berättelse!

Kategorier

  • Vandring Vandring

Kontakt

E-postadress

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen