Heds kyrka - Skinnskattebergs kyrka Romboleden

Leden startar vid Heds kyrka och följer en lång bit den gamla banvallen längs KURJ-banan.
Strax efter Hed kommer man till Karmansbo bruksmiljö med herrgård, arbetarbostäder, smedja och brukskontor. Smedjan med anor från 1600-talet fungerar ännu och första lördagen i juli kan besökare få se tillverkning av stångjärn där.
Vandringen går vidare över åkermark och genom skogsområden. Vid Tomasbosjön finns möjlighet till vacker och fridfull rastplats vid den gamla banvaktarstugan i Oxbron.
I Uttersberg passerar Romboleden Galleri Astely som förutom att inhysa konstutställningar även serverar fika.
Efter Uttersberg går leden vidare längs med den vackra miljön utmed Hedströmmen. Efter bron vid Grisnäs kommer man strax fram till Brahegård där leden slingrar sig in i skogen. Här får vandraren korsa tågrälsen vid två platser och det är viktigt att ha god uppsikt för passerande tåg.
Efter slingrande skogsvägar närmar man sig Skinnskatteberg från västra sidan av Nedre Vättern. Strax före Skinnskattebergs kyrka passeras Skinnskattebergs herrgård där nu SLU har sin Skogsmästarskola.

På vissa ställen är den bristfälligt uppmarkerad och stöd från digital karta är bra. Tänk på att denna sträckning passerar oövervakad tågövergång. Se dig noga för och tänk på att godstågen passerar i hög hastighet.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 23.0 km

Kontakta oss

Eva Dellemyr