Trotzig Karl, (1925):"Pilgrimsvägarna till Sankt Olofs helgedom i Nidaros

Här kan man läsa om hur Trotzig (1885-1939) tänker sig att man vandrade till Nidaros på sommaren för att fira Olofs dödsdag 29 juli. Bland annat via Korskällan i Dalarna.

Trotzig bodde i Hedemora och var amatörhistoriker. Bland annat var han med och bildade Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund.

Kontakt

E-postadress

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen