Märkning av led

Bilder

  • Den lodräta pilen ska vara hel!
    Den lodräta pilen ska vara hel!

Föreningen Pilgrim i Sverige har gett tillstånd att komplettera märkningsstandarden för S: Olofsled genom att inkorporera de märkningssystem (lokala, regionala och nationella) som gäller för de sträckor som används av Romboleden, i syfte att förstärka märkningen av Romboleden som S:t Olofsled.

Vi har alltså att ta hänsyn till:

  • Pilgrim i Sveriges (PiS) märkningssystem för S:t Olofsled. Vid etappstart är det önskvärt att PiS regler följs.
  • Statliga regler för märkning av fjälleder och regler för märkning av låglandsregler (orange), båda beskrivs på ett bra sätt i Hiking Dalarnas skyltmanual.
  • Läs bifogat häftet "Turism på annans mark". Det är en utmärkt genomgång hur man startar upp eller omstartar en led. Här finns förslag till markägaravtal. LÄNK: https://www.visitdalarna.se/turism-pa-annans-mark (koiera och klistra in i google-sök fältet)

2 storlekar på märken samt pil, finns att beställa på Västerås stifts web-shop, klicka på kategori och välj övrigt. LÄNK: https://svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/webshop . (koiera och klistra in i google-sök fältet) Stort märke vid etappstart och när man går in på ny väg/led. Litet märke som påminnelse att du är på Romboleden, när du följer befintligt organgemärkt led. Pilen anger riktning.

Kontakt

E-postadress

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen