Artikel om Romboleden i STFs årsbok 1931

Bilder

I STFs årsbok 1931 finns att läsa om Romboleden och då främst dess sträckning genom Härjedalen.

Kontakt

E-postadress

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen