Naturreservat

Väsby branter

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Strax norr om Slätmon ligger ett område med skog som är nästintill helt obrukat. Marken är blockig och här finns det gott om grova granar och tallar. Den rikligt förekommande döda veden ger boendemiljöer till stor mängd insekter, mossor lavar och svampar.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Förvaltare: Kinda Kommun

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adress

Kinda kommun
Stora Torget 5
KISA

E-postadress

Axel Karlsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner