Naturreservat

Valö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Valö naturreservat är av en mäktig förkastningsbrant, cirka 100 meter djup, med magnifika utsikter över skogslandskapet och sjön Björkern. I branten växer en naturskogsartad lövskog med flera arter av ädellövträd.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adress

Kinda kommun
Stora Torget 5
KISA

E-postadress

Axel Karlsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner