Pilgrimsled

Vreta kloster - Borensberg, Birgittaleden, S:t Birgitta Ways

Pilgrimsled

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 22.0 km
  • Svårighetsgrad Grön - enkel

Åtgärder

Beskrivning

Etappen mellan Vreta kloster och Borensberg följer gång- och cykelvägarna längs Göta kanal. Längs med leden kan du beskåda både fin kulturmiljö och fin naturmiljö. Vid Näs finns det en mycket fin ekbacke med fornlämningar. En passerar också den fina Brunneby kyrkan, som uppfördes i slutet av 1200-talet. Fortsättningsvis, ligger en mycket vacker ädellövskog invid leden, vid Ruda, där många rödlistade arter vistas. Det finns rastplatser vid Ruda och Skarpåsen.

Från Borensberg följer man Långkanalen, en slussfri sträcka på ca 18 kilometer. Slussen i Borensberg heter Nicolaus August (Oscar I:s fjärde son), detta är en nivåsluss med en fallhöjd på endast 0,2 meter, och en av kanalens två handmanövrerade slussar på ötgötasidan. Slussen i Borensberg var den första att byggas helt under svensk ledning. Den gamla slussvaktarbostaden byggdes 1820. I direktionsprotokollen kan man läsa att ett hus ”af kalksten med tegeltak” var under byggnad i Husbyfjöl. Namnet Husbyfjöl står också att läsa på stugans gavel. Borensberg hette nämligen så ända till slutet av 1800-talet.

Alldeles invid kanalen här i Borensberg ligger ett av Sveriges mest fotograferade hus, Göta Hotell, man passerar den vackra röda byggnaden precis invid dragvägen. Ganska snart dyker också det unika åttakantiga lusthuset upp på andra sidan kanalen vid Västanåkröken som kallas "Styrmans fasa". Nu följer en vacker kanalsträcka med flera färister som påminner om att man kan stöta på får längs kanalen.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring
  • Pilgrimsled Pilgrimsled

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt

Fakta

Trädplantering När kanalen var ny planterades träd utmed flera sträckor, man prövade olika trädslag så som lind, lönn, oxel och ask. Trädplanteringen fortsatte och extra flitig var man under 1860-talet då tusentals träd planterades. Vid denna tid fanns det träd planterade utmed hela sträckningen förutom på de platser där skogen mötte kanalen. Efter ett tag upptäckte man att trädplanteringen skapade problem på vissa platser där träden växte snabbt och rötterna trängde ner i kanalbanken och förstörde ältväggarna av puddlad (stampad blandning av lera och fin sand) lera. Detta skapade läckor som 7 kunde bli riktigt allvarliga. Man fann inte annat att göra än att ta bort flera träd på de ställen där kanalen är som smalast. 1999 startade Göta kanalbolag återigen en satsning på att återplantera alléträd längs kanalen. Idag återplanteras cirka 100 träd per år, och de trädslag som används är framförallt lönn och lind. På sträckan mellan Sjöbacka och Ljungs Västra bro kan man se nyplanterade träd på båda sidor om kanalen, lönn och lind.

Hitta hit

Birgittaleden kan man nå med kollektivtrafik på många ställen. Kontakta Östgötatrafiken på www.ostgotatrafiken.se eller 0771-21 10 10.

Kontakt

Adress

Har du frågor kring leddragningar eller intressepunkter på St. Birgitta Ways kartguide. Kontakta då Emanuel Eriksson på Pilgrimscentrum

E-postadress

Vadstena Pilgrimscentrum

+46 143 105 71

pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen