Pilgrim Trail

Vreta kloster - Borensberg, Birgittaleden, S:t Birgitta Ways

Pilgrim Trail

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 22.0 km
  • Schwierigkeit Grün - einfach

Aktionen

Beschreibung

This part of Östgötaleden follows the pedestrian and bicycle paths from Borensberg to Berg. Along the trail you can see both a fine cultural environment and a fine natural environment. At Näs there is a very nice oak hill with ancient remains. One also passes the fine Brunneby church, which was built at the end of the 13th century. Furthermore, a very beautiful deciduous forest is located next to the trail, at Ruda, where many red-listed species live. The Birgitta Trail is a pilgrimage route that connects parts of St. Birgitta's life, past and present. On the Birgitta trail, you are welcome to hike or cycle on easily accessible roads. There are good accommodation options (including five STF hostels, many hotels and guest houses) and access to shops and restaurants. The Birgitta trail is not marked in the terrain, but coincides on certain parts with the Östgötaleden trail. More information about the trail, maps and directions can be found on the Pilgrim Center's website.

On Naturkartan, the Birgitta trail is divided into four sections. The distance between Vreta Kloster and Borensberg is 22 km.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern
  • Pilgrim Trail Pilgrim Trail

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe von Nahverkehr Nähe von Nahverkehr
  • Kinderwagen zugänglich Kinderwagen zugänglich

Fakten

Trädplantering När kanalen var ny planterades träd utmed flera sträckor, man prövade olika trädslag så som lind, lönn, oxel och ask. Trädplanteringen fortsatte och extra flitig var man under 1860-talet då tusentals träd planterades. Vid denna tid fanns det träd planterade utmed hela sträckningen förutom på de platser där skogen mötte kanalen. Efter ett tag upptäckte man att trädplanteringen skapade problem på vissa platser där träden växte snabbt och rötterna trängde ner i kanalbanken och förstörde ältväggarna av puddlad (stampad blandning av lera och fin sand) lera. Detta skapade läckor som 7 kunde bli riktigt allvarliga. Man fann inte annat att göra än att ta bort flera träd på de ställen där kanalen är som smalast. 1999 startade Göta kanalbolag återigen en satsning på att återplantera alléträd längs kanalen. Idag återplanteras cirka 100 träd per år, och de trädslag som används är framförallt lönn och lind. På sträckan mellan Sjöbacka och Ljungs Västra bro kan man se nyplanterade träd på båda sidor om kanalen, lönn och lind.

Anleitung

Birgittaleden kan man nå med kollektivtrafik på många ställen. Kontakta Östgötatrafiken på www.ostgotatrafiken.se eller 0771-21 10 10.

Kontakt

Adresse

Har du frågor kring leddragningar eller intressepunkter på St. Birgitta Ways kartguide. Kontakta då Emanuel Eriksson på Pilgrimscentrum

E-Mail-Adresse

Emanuel Eriksson

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App