Pilgrimsled

Vreta kloster - Borensberg, Birgittaleden, S:t Birgitta Ways

Pilgrimsled

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 22.0 km
  • Svårighetsgrad Grön - enkel

Åtgärder

Beskrivning

Denna del av Östgötaleden följer gång- och cykelvägarna från Borensberg till Berg. Längs med leden kan en beskåda både fin kulturmiljö och fin naturmiljö. Vid Näs finns det en mycket fin ekbacke med fornlämningar. En passerar också den fina Brunneby kyrkan, som uppfördes i slutet av 1200-talet. Fortsättningsvis, ligger en mycket vacker ädellövskog invid leden, vid Ruda, där många rödlistade arter vistas. Det finns rastplatser vid Ruda och Skarpåsen.

Från Borensberg följer man Långkanalen, en slussfri sträcka på ca 18 kilometer. Slussen i Borensberg heter Nicolaus August (Oscar I:s fjärde son), detta är en nivåsluss med en fallhöjd på endast 0,2 meter, och en av kanalens två handmanövrerade slussar på ötgötasidan. Slussen i Borensberg var den första att byggas helt under svensk ledning. Den gamla slussvaktarbostaden byggdes 1820. I direktionsprotokollen kan man läsa att ett hus ”af kalksten med tegeltak” var under byggnad i Husbyfjöl. Namnet Husbyfjöl står också att läsa på stugans gavel. Borensberg hette nämligen så ända till slutet av 1800-talet.

Alldeles invid kanalen här i Borensberg ligger ett av Sveriges mest fotograferade hus, Göta Hotell, man passerar den vackra röda byggnaden precis invid dragvägen. Ganska snart dyker också det unika åttakantiga lusthuset upp på andra sidan kanalen vid Västanåkröken som kallas "Styrmans fasa". Nu följer en vacker kanalsträcka med flera färister som påminner om att man kan stöta på får längs kanalen.

Birgittaleden är en pilgrimsväg som knyter ihop delar av den heliga Birgittas liv, i dåtid och nutid. På Birgittaleden är du välkommen att vandra eller cykla på lätt framkomliga vägar. Det finns goda övernattningsmöjligheter (bl.a. fem STF vandrarhem, många hotell och pensionat) och tillgång till affärer och matställen. Birgittaleden är inte markerad i terrängen, men sammanfaller på vissa sträckor med Östgötaleden. Mer information om leden, kartor och vägbeskrivningar finns att hitta på Pilgrimscentrums hemsida.

På Naturkartan är Birgittaleden uppdelad i fyra delsträckor. Sträckan mellan Vreta Kloster och Borensberg är 22 km.

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring
  • Pilgrimsled Pilgrimsled

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt

Fakta

Trädplantering När kanalen var ny planterades träd utmed flera sträckor, man prövade olika trädslag så som lind, lönn, oxel och ask. Trädplanteringen fortsatte och extra flitig var man under 1860-talet då tusentals träd planterades. Vid denna tid fanns det träd planterade utmed hela sträckningen förutom på de platser där skogen mötte kanalen. Efter ett tag upptäckte man att trädplanteringen skapade problem på vissa platser där träden växte snabbt och rötterna trängde ner i kanalbanken och förstörde ältväggarna av puddlad (stampad blandning av lera och fin sand) lera. Detta skapade läckor som 7 kunde bli riktigt allvarliga. Man fann inte annat att göra än att ta bort flera träd på de ställen där kanalen är som smalast. 1999 startade Göta kanalbolag återigen en satsning på att återplantera alléträd längs kanalen. Idag återplanteras cirka 100 träd per år, och de trädslag som används är framförallt lönn och lind. På sträckan mellan Sjöbacka och Ljungs Västra bro kan man se nyplanterade träd på båda sidor om kanalen, lönn och lind.

Hitta hit

Birgittaleden kan man nå med kollektivtrafik på många ställen. Kontakta Östgötatrafiken på www.ostgotatrafiken.se eller 0771-21 10 10.

Kontakt

Adress

Har du frågor om innehållet kring leddragningar eller POY:ar, kontakta Emanuel Eriksson. Har du mer allmänna frågor om pilgrimsvandring kan du besöka vår hemsida: www.pilgrimscentrum.se

E-postadress

Emanuel Eriksson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner