Naturreservat

Skärmarbodabergen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skärmarbodabergen är en unik och spännande plats med mängder av grottor och dramatiskt natur i kuperad terräng. Skogen är gammal och rymmer många sällsynta växter och djur. Ge dig ut på upptäcktsfärd – det här är ett riktigt äventyrsland!

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2009

Areal: 221,7 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet Skärmarbodabergen ligger strax väster om riksväg 50, ca 20 km norr om Örebro. Huvudentrén ligger mitt emot den stora vägrastplatsen i Skärmarboda (på andra sidan väg 50). Det finns busshållplatser i nära anslutning till reservatet som trafikeras av flera av regionala busslinjer.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,

 • Framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,

 • Cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,

 • Fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,

 • Skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

 • Utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,

 • Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,

 • Utan Länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv.
Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner