Rezerwat przyrody

Skärmarbodabergen

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Skärmarbodabergen är en unik och spännande plats med mängder av grottor och dramatiskt natur i kuperad terräng. Skogen är gammal och rymmer många sällsynta växter och djur. Ge dig ut på upptäcktsfärd – det här är ett riktigt äventyrsland!

Działania i udogodnienia

 • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Dostępność

 • Blisko parkingu Blisko parkingu
 • Blisko transportu publicznego Blisko transportu publicznego

Fakty

Kommun: Nora

Bildat år: 2009

Areal: 221,7 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Wskazówki dojazdu

Naturreservatet Skärmarbodabergen ligger strax väster om riksväg 50, ca 20 km norr om Örebro. Huvudentrén ligger mitt emot den stora vägrastplatsen i Skärmarboda (på andra sidan väg 50). Det finns busshållplatser i nära anslutning till reservatet som trafikeras av flera av regionala busslinjer.

Regulamin

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,

 • Framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,

 • Cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,

 • Fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,

 • Skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

 • Utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,

 • Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,

 • Utan Länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Kontakt

Adres

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv.
Tel: 019-211000

Adres e-mail

Servicecenter

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadawaj pytania innym użytkownikom Naturkartan lub kierownikowi odpowiedzialnemu.

Opinie