Nationalpark

Garphyttan, Nationalpark

Nationalpark

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Garphyttans nationalpark bildades 1909 och är en av Sveriges äldsta nationalparker. Marken består till största delen av de forna ägorna till Östra gården, en av fyra bergsmansgårdar i Svenshyttan. Nationalparkens kärnmiljö består av den gamla gårdstomten och den kvarvarande öppna odlingsmarken, som idag sköts med årlig slåtter. Här finns en mängd olika växter och djur som är typiska för det äldre odlingslandskapets ängsmarker. Den omgivande barrskogen får idag utvecklas fritt till naturskog, där både gamla och döda träd lämnas kvar, en miljö där många sällsynta växter och djur trivs.

Information och kartor

I nationalparken finns flera vandringsleder av varierande längd och svårighetsgrad. Kartor över leder samt information om Garphyttans nationalpark hittar du på den gemensamma webbplatsen för Sveriges nationalparker.

Aktiviteter och faciliteter

 • Nationalpark Nationalpark

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildad år: 1909

Areal: 111 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Nationalparksbildare: Sveriges regering efter medgivande från Riksdagen

Hitta hit

Nationalparken ligger 5 km sydväst om Garphyttans samhälle. Vägvisning från bilväg finns från Lekhyttan, Lanna och Garphyttan. Vandringsleden Bergslagsleden, etapp 11 mellan Suttarboda och Leken, passerar genom nordvästra delen av parken.

Föreskrifter

I Garphyttans nationalpark får du:

 • plocka bär och matsvamp för eget behov
 • elda enbart på anvisade platser med medförd eller tillhandahållen ved
 • tälta enbart på anvisad tältplats
 • inte gå i ängarna annat än på anvisade stigar under tiden 5 maj ─10 augusti
 • ta med din hund om den är kopplad
 • köra motordrivet fordon eller parkera endast på anvisade vägar och parkeringsplatser
 • rida och cykla endast på bilväg eller anvisad parkeringsplats
 • inte skada eller ta levande eller döda växter, mossor, lavar, vedlevande svampar, träd och buskar
 • inte ta, skada, måla, rista, mark, block eller sten
 • inte starta eller landa med luftfartyg

Var uppmärksam på branta stup vid utsiktspunkterna. Tänk på risken för halka utmed lederna på grund av regn, snö och is.

Fullständiga föreskrifter för Garphyttans nationalpark (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner