Naturreservat

Storforsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Den gamla älven. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)

Beskrivning

Välkommen till vackra och storslagna Storforsen! Naturreservatet är ett av Norrbottens mest besökta. Här kan du på nära håll uppleva Nordens största fors. Delar av området är tillgänglighetsanpassat, med däckspång, vindskydd och eldplats. När personal finns i reservatet är en besöksparkering för bilar med särskilt tillstånd öppen. Läs mer under symbolen för parkeringsplats här i appen.

Skoterförbud råder i hela området och du får inte heller elda eller tälta utom på anordnade platser, cykla, eller rida utan Länsstyrelsens tillstånd. På cykelleden som drivs av Storforsen hotell finns en dispens som gör att det är tillåtet att cykla längs leden även inom naturreservatet, men inte utanför den.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1971, utvidgades 1997

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Tillgänglighetsanpassad led, vindskydd och eldstad finns i området.

Parkering

Stor parkeringsplats finns.

Kommunikationer

Storforsen ligger knappt fyra mil norr om Älvsbyn och cirka 6 kilometer från Vidsel, vid en avtagsväg från väg 374 (skyltat). Hotell Storforsen ligger strax utanför, vid väg 374, och det finns en gångbro in i reservatet från hotellområdet.

Hitta hit

Storforsen ligger knappt fyra mil norr om Älvsbyn och cirka 6 kilometer från Vidsel, vid en avtagsväg från väg 374. Det finns en stor parkeringsplats. För rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd finns parkeringsplatser nedanför backen, närmare forsen. Du måste passera en vägbom som är öppen när personal finns i reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • jaga i enlighet med gällande lagar

Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på därför särskilt anlagda vägar
  • göra upp eld eller tälta, annat än på iordningställda platser
  • rida inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd
  • cykla i terräng
  • köra snöskoter
  • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner