Naturreservat

Kåtamyrbäcken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här finns en gammal tallskog där vissa tallar är upp emot 300 år gamla. Den döda veden i området är viktig för många numera sällsynta skogsarter. Överallt finns kullar och åsar med stora och små flyttblock. Genom området rinner förutom den större Kåtamyrbäcken, flera mindre bäckar. Runt bäckarna är skogen frodigare och här växer gran, björk och en del stora, gamla aspar. Området är 2 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2009

Storlek: 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Kåtamyrbäcken ligger cirka 4 kilometer öster om Larve. Från väg 97 når du naturreservatet via en väg som går in åt sydväst vid Jokkmokks flygplats. Från väg 45 tar du dig hit via en skogsbilväg som går norrut mot Larve.

Hitta hit

Kåtamyrbäcken ligger cirka 4 kilometer öster om Larve. Från väg 97 når du naturreservatet via en väg som går in åt sydväst vid Jokkmokks flygplats. Från väg 45 tar du dig till Kåtamyrbäcken via en skogsbilväg som går norrut mot Larve, avfart cirka 18 kilometer norr om Kåbdalis.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner