Promenad

Hälsans Stig - Kiruna

Promenad

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 7.6 km

Åtgärder

Aktuellt

Den nya sträckningen för Hälsans Stig i Kiruna utgår från Kiruna Sjukhus nuvarande placering (2023) med en runda kring Triangeln/Bolags-området som länkar ihop med en runda kring Lombolo-området.

Största delen av nya sträckan går längs med asfalterade gång- och cykelvägar som inte är uppdelade för gångtrafikanter och cyklister. Var därför uppmärksam på att gå på vänster sida på g/c-väg och cykla på höger i färdriktningen. En mindre del av stigen går längs med trottoarer längs bilväg.
Cykling och cykelvägar - Kiruna kommun

Under sommaren 2023 har Hälsans Stig i Kiruna C flyttats på grund av stadsomvandlingen av det gamla Kiruna centrum till nytt gruvindustriområde. Den nya sträckningen planeras vara helt klar i månadskiftet augusti och september 2023.

Beskrivning

Hälsans Stig fungerar som motion för alla.

Runt om i Sverige finns cirka 160 Hälsans Stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast är mellan 3 och 7 kilometer. Hälsans Stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter om dagen. Slingan har ingen bestämd start- eller målpunkt och inte heller en bestämd färdriktning. Du väljer själv var du vill kliva på stigen och åt vilket håll du går åt.

Den första Hälsans Stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdom. I dag finns Hälsans Stig i drygt tio länder i Europa och Nordamerika.

I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som skapar och sköter om sin lokala Hälsans Stig.

Största delen av Hälsans Stig i Kiruna C går längs med asfalterade gång- och cykelvägar som inte är uppdelade för gångtrafikanter och cyklister. Var därför uppmärksam på att gå på vänster sida på g/c-väg och cykla på höger.
Cykling och cykelvägar - Kiruna kommun

In English - Kiruna kommun
This is Kiruna - Kiruna Lappland (kirunalapland.se)

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Promenad Promenad
  • Rundslinga Rundslinga

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett Nära toalett

Underlag

Parkering

Kiruna Sjukhus, Handelsområdet Österleden, Friluftsområde Kasen, Friluftsområde Lombolospåret, Raketskolan.

Kommunikationer

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se

E-postadress

Riksförbundet HjärtLung

+46 8 556 062 00

halsansstig@hjart-lung.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen