Naturreservat

Arvidsträskberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Delar av Arvidsträskberget är mycket blockrikt, framför allt i den östra delen där det även finns en ravin. Åt söder finns en långsträckt sluttning med mestadels tallskog. Området är 1 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2011

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Arvidsträskberget ligger 10 kilometer sydväst om Älvsbyn. Reservatet nås genom vägen som går mellan byn Korsträsk och Långträsk. Norr om byn Djupvik går en skogsbilväg som leder nästan ända fram till reservatet. En skogsbilväg med en vändplan finns på norra sidan av reservatet.

Hitta hit

Arvidsträskberget ligger 10 kilometer sydväst om Älvsbyn. Reservatet nås genom vägen som går mellan byn Korsträsk och Långträsk. Norr om byn Djupvik går en skogsbilväg som leder nästan ända fram till reservatet. En skogsbilväg med en vändplan finns på norra sidan av reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld. Glöm inte att ta med egen ved!
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner