Naturreservat

Taxås naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturen runt Taxås består av vacker ädellövskog och ett imponerande odlingslandskap. Berget Taxås har fått sitt namn av den danske fältherren Taxe som sägs ha dödats av sina egna. Alla vet att det bott troll bland Taxås klippor sedan urminnes tider.

Läs mer om Taxås naturreservat

Det finns två leder i reservatet. Den norra leden passerar en hällkista i närheten av ladugården på nutida Taxås gård och fortsätter vidare mot Taxås klint. Uppe på klinten har du en fin utsikt över sjön Möckeln. Den södra leden tar dig rakt ut i beteslandskapet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1994

Areal: 117 ha

Karaktär: Ädellövskog, betesmark

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på vägen Sten­brohult-Taxås-Möckelsnäs,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad parkeringsplats,
 3. tälta,
 4. förtöja eller ankra husbåt,
 5. rida annat än på befintlig körväg från parkerings­plats till Taxås klint i reservatets östra gräns,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående hus­djur,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar,
 8. klättra i boträd, eller på annat sätt störa djurli­vet,
 9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning,
 10. göra upp eld,
 11. samla in insekter eller snäckor eller andra djur eller deras ägg, puppor eller liknande,
 12. förstöra eller skada fast naturföremål eller döda liggande eller stående döda träd

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen