Naturreservat

Skälhult, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skälhult, nordost om Lidhult bjuder på den perfekta rundan efter en hektisk arbetsdag. Här går du över stock och sten och broar över Lidhultsån och kan avsluta med att grilla vid den uppmärkta eldplatsen. En orange markerad slinga på cirka 3 km leder dig genom reservatet. Vill du bara gå en kort promenad rekommenderas den blåa rundan på 300 meter. En lättillgänglig grill-och eldplats med vacker sjöutsikt finns nära parkeringen.

Lidhultsån delar naturreservatet i en nordlig och i en sydlig del där breda vassbälten och mader omger åns huvudfåra. I reservatets norra del ligger Skälhultsåsen, en rullstensås där det växer bok- och blandskog. I bokskogen på Skälhultsåsen finns många intressanta arter, flera av dem rödlistade. På åsens sluttning, i reservatets nordöstra del, kan du se en fast fornlämning i form av en tjärdal. Inom reservatets gränser ligger även skogssjön Skälsgöl och Djurö mosse.

Hela området norr om Lidhultsån har tidigare varit inhägnad åkermark och 1830 var till exempel sumpskogen på åns södra strand slåttermark. Under 1900-talet har området åter blivit skogsmark.

Texten tagen från länsstyrelsens hemsida.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen