Naturreservat

Hanefors naturreservat

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Under flera hundra år har Skyeåns rinnande vatten använts för att driva kvarnar, sågar och pappersbruk. Våren 2023 bildades Växjö kommuns åttonde naturreservat som framöver ger stabil grund för att fortsätta utveckla områdets naturvärden. En ny epok med naturen i fokus. Naturreservatet är 7,7 hektar stort och beläget 1,5 km söder om Ingelstad tätort. Området utgörs i huvudsak av löv- och sumpskogar, våtmarker, betesmarker och ett strömmande vattendrag. Vattendraget har sina källor i trakterna runt Lenhovda och rinner bland annat genom Årydsjön, Torsjön och Lidhemssjön innan det mynnar ut i östra delen av Åsnen. På 1900-talet fick traktens invånare sin elektricitet från Hanefors kraftverk. Men när människan tämjt vattendraget har många växter och djur kommit i kläm. Under åren 2019-2020 har vattenmiljöerna vid Hanefors restaurerats. Här finns sedan dess en åfåra med strömmande vatten, kantad av såväl våtmarker som skog. En miljö som förhoppningsvis kommer att locka till sig en mångfald av växter och djur framöver. Inom projektet har även flera gångbroar och stigar anlagts, för att underlätta för dig som besökare att utforska området. Välkommen hit till detta unika naturreservat med strömmande vatten och värdefulla naturvärden.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö
  • Naturreservat Naturreservat
  • Tysta platser Tysta platser

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Besöksmål under Earth Week i Växjö

Välkomna till Hanefors – en plats med lång historik och där människans olika aktiviteter i stor utsträckning påverkat och format naturmiljön. Här har det under historiens gång bland annat funnits kvarnar, sågar, pappersbruk och under 1900-talet ett vattenkraftverk. Tack vare ett omfattande restaureringsarbete flödar nu vattnet åter fritt i Skyeån. Arbetet har lett till fria fiskvägar och utmärkta vattenhålor för grodor och paddor att leka och lägga ägg i. De åtgärder som gjorts i Hanefors naturreservat har bidragit till friska ekosystem och biologisk mångfald. Några av de nyttor som finns helt gratis i Hanefors är vattenrening i vattendraget och våtmarkerna, luftrening från träd och växtlighet samt den naturupplevelse och mentala välbefinnande vi får från att vistas i naturen.

Parkering

Mindre grusparkering finns strax norr om kraftverkets byggnad.

Hitta hit

Strax söder om Ingelstad, följ Haneforsvägen söderut hit. Eller cykla gärna till Hanefors naturreservat via smalspåret/Sydostleden.

Föreskrifter

Föreskrifter för allmänheten med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom området

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

C1. skada naturföremål, t.ex. genom att gräva, borra, hacka eller måla

C2. fälla, kapa, dra upp, plocka eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar, växter, svampar, mossor eller lavar

Anmärkning: Bär och marklevande matsvamp får plockas för husbehov

C3. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur utan godkännande från reservatsförvaltaren

C4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på väg och iordningställd parkeringsplats

C5. elda annat än på anvisad, iordningställd eldplats

C6. störa djurlivet genom t.ex. närgånget uppträdande vid boplats

C7. cykla eller rida på i fält markerade stigar

C8. medföra okopplad hund

C9. fiska med nät eller fasta redskap

Kontakt

Adress

Telefon 0470-410 00

E-postadress

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen