Naturreservat

Grönvik, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Grönvik är ett vackert ö- och strandområde vid Stora Hensjön, en vacker sjö med låga steniga stränder och klart, näringsfattigt vatten. Längs sjöstranden löper en rullstensås. Större delen av reservatet, cirka 85 hektar, är vatten medan 30 hektar är land.

I nordvästra delen av reservatet finns mest granskog, medan de mellersta delarna är omväxlande med åker-, ängs- och hagmarker. Här finns också lövdungar med bok, ek, björk, asp och hassel. I de sydligaste delarna, liksom på öarna, växer blandskog med olika trädslag.

Längs Stora Hensjöns stränder växer bland annat klibbal och björk. I grunda mjukbottenvikar utbreder sig fält av vass- och starrarter.

Än så länge finns ingen vandringsled i detta naturreservat.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen