Naturreservat

Värnaby, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservat utgörs av en liten bokskog som ligger intill den gamla landsvägen.

Vacker bokskog

Området är lätt kuperat och småblockigt. Bokarna är av ungefär samma ålder, med undantag av några gamla bokar som växer längs den stengärdesgård som följer vägen. Bokskogen är tät och släpper inte ner mycket ljus till marken. De växter som klarar sig bra i skuggan och som du hittar här är framför allt lundgröe, kruståtel och buskstjärnblomma.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1921 Areal: 1,3 hektar Kommun: Kalmar Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger nära landsvägen. 100 meter norr om parkeringsfickorna går en grusväg in åt väster, reservatet ligger bara en liten bit in på den. Cirka 500 meter norr om avtagsvägen mot Halltorp finns två parkeringsfickor. En på var sida om vägen.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Skada träd.
  • Bryta kvistar.
  • Göra inskrift i träd.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner