Vandring

Trollskogestigen

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 4.8 km

Åtgärder

Beskrivning

Att göra: Vandra

Tillgänglighet: Nära parkering och Naturum Trollskogen

Leder: Här finns tre vandingsstigar som är 1 km, 2,3 km och 4,8 km

Sevärdhet – Naturum Trollskogen, vraket Swiks, skanser och gravrösen. Vid Naturum finns spännande lekmiljöer med stora skalbaggar i trä - uppskattat av små äventyrare.

Bra att veta – Parkering, handikappanpassad led och toalett. Rastplatser, soptunnor, informationstavlor på svenska och engelska.

Kontaktuppgifter - Länsstyrelsen Kalmar län, Tel: 010-223 80 00 www.lansstyrelsen.se/kalmar

Ledbeskrivning

Vid Ölands nordöstra udde ligger naturreservatet Trollskogen som är ett av Ölands mest omtyckta och välbesökta utflyktsmål. Lederna i Trollskogen tar dig runt i en varierande miljö av gammal och betespräglad barrskog. I Trollskofgen finns kulturhistoriska sevärdheter som järnåldersgravar, skanser, Ölands äldsta ek, det gamla järnvägsspåret och vraket Swiks.

Naturen gör själ för sitt namn. Månghundraåriga ekar, knotiga vindpinade tallar, gamla grova vidkroniga ekar och skog klädd med murgröna skapar en trolsk känsla. Trollskogen leder ut till havets klapperstenstrand, blomrika torrängar och Grankullevikens betade strandängar.

Lederna startar och slutar vid Naturum Trollskogen som ligger intill parkeringen till reservatet. Skyltar och färgmarkeringar leder dig runt i reservatet. Vid Naturum Trollskogen finns mycket spännande för barnen att upptäcka.

Trollskogsstigen är den längsta leden i Trollskogen. Den är nästan fem kilometer och rödmarkerad. Leden består till största delen av naturstig som tar dig runt hela udden och går förbi de flesta sevärdheterna. Du får se Trolleken, Östersjöns klapperstrand, vraket Swiks, järnåldersgravar, Hjerteskeppet, muren, de vindpinade tallarna och Grankullavikens strandängar. Längs med leden finns sittbänkar och bord för den som vill slå sig ner, lyssna på och njuta av miljön och kanske plocka fram sin matsäck.

Res hit med kollektivtrafik

Kontaktuppgifter

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring
 • Löpning Löpning
 • Promenad Promenad

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Tänk på!

 • Cykling och ridning är tillåtet på skogsbilvägen som går mitt igenom reservatet. Cykla ej på vandringslederna.
 • Stenar och delar av Swiks vrak ska stanna kvar på platsen.
 • I Trollskogen går det kor och betar. Dessa hjälper till att hålla skogen öppen och strandängarna betade. Det är avgörande för vadarfåglar och änder som gillar betad marker nära vattnet. Korna är fredliga men bör behandlas med respekt som alla djur.
 • Hundar måste vara kopplade.

Hitta hit

**Hitta hit –**Trollskogsvägen 20, 387 75 Byxelkrok. (Naturreservatet ligger på Ölands norra udde.) Koordinater - 57.343257995427685, 17.1190507

Föreskrifter

Trollskogen är naturreservat. Du får inte:

 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, stubbar, bark eller grenar som växer eller är döda.
 • Plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Förtöja boj eller ankra permanent.
 • Köra vattenskoter eller åka vattenskidor.

Källa: Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen