Vandring

Petgärde träsk

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 3.3 km

Åtgärder

Beskrivning

Att göra: Vandra

Tillgänglighet: Nära parkering

Längd: 1,5 km Sevärdhet: Fågelliv

Bra att veta: Här finns parkering, fågeltorn och informationsskyltar på svenska och engelska.

Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter - Länsstyrelsen Kalmar län, Tel: 010-223 80 00, www.lansstyrelsen.se/kalmar

App för gps: https://ridewithgps.com/

Karta: https://ridewithgps.com/trips/86927872

Ledbeskrivning

Denna strövstig tar dig igenom våtmark, alvarmark, vackra träd och buskar som vuxit ihop till en tunnelar, vilket gör det lite extra spännande att gå igenom. En och annan spång och stätta får man också passera över. Petgärde träsk är ett av de få stora bevarade våtmarksområdena med en rik och specialiserad fauna och flora. En bit in på stigen kan man vika av för att komma till fågeltornet. I detta område finns många av Nordens sällsynta fågelarter. Uppe i tornet får man se en vacker vy över området och allt fågelliv som rör sig. Under våren är fågelsången närmst sagolik. Strövstigen går inte runt utan man går samma väg tillbaka till parkeringen.

Res hit med kollektivtrafik

Kontaktuppgifter

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring
 • Promenad Promenad

Fakta

Om träsket

Träsket har bildats genom att vatten dämts upp av de lerryggar som löper i nord-sydlig riktning längs den öländska östkusten. Odling och bete har förekommit runt området under lång tid. Med hjälp av slåtter och betesdrift förhindrar man förbuskning och igenväxning samt gynnar fågellivet. Det är i synnerhet vadarfåglarna som gynnas av slåtter och bete. I vissa områden slår man vassen för att skapa öppna klarvattenytor.

Sällsynta fåglar

I området finns många av Nordens sällsynta fågelarter. Av speciellt intresse är grågås, vattenrall, småfläckig sumphöna, årta, skedand, brushane, gulärla, pungmes, rörsångare och gräshoppsångare. Brun kärrhök finns i området liksom den sällsynta ängshöken. Gulärlan gynnas av betesdrift och häckar därför på de betade delarna. Rödspoven är en karaktärsfågel för Öland som ofta syns här. Andra fåglar är kärrsnäppa, större strandpipare, storspov, rödspov, enkelbeckasin, rödbena, strandskata, tofsvipa och ängspiplärka.

Källa: Länsstyrelsen Kalmar län

Tänk på!

Det råder beträdnadsförbud mellan 1/4 - 15/8. Det innebär att det endast är tillåtet att vistas på strövstigen, du får inte avvika från den eller gå bredvid stigen.

Hitta hit

Petgärde träsk nås från parkeringen utmed väg 136, 5 km söder om Föra på Ölands östra sida.

Koordinater 56.955251437233, 16.85256819798534

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Under 1 april - 15 mars varje år får du bara vara på särskilt utpekade vägar eller stigar, fågeltorn och besöksområde.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande på annan plats än utpekade platser.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Källa: Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen