Vandring

Lundastugan vandringsled

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 2.0 km

Åtgärder

Beskrivning

Längs vandringsleden Penåsa - Tingstad flisor finns möjlighet till en avstickare till Lundastugan.

Vid en stätta ca 3 km från Penåsa viker du av från leden mot Tingstad flisor. Leden mot Lundastugan följer en gammal alvarväg som under blöta perioder delvis är vattendränkt. Här finns dock möjlighet att runda vattnen för att komma vidare. Sommartid och andra torra perioder går det bra att följa vägen torrskodd.

Res hit med kollektivtrafik

I samarbete med Google

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Fakta

Lundastugan

Vid varje ölandsby finns en malmbebyggelse. Här bodde de som inte var självägande bönder. När bebyggelsen uppfördes var marken byns samfällt ägda mark.

Den öländska malmbebyggelsen tillkom främst under 1700-talets andra hälft och 1800-talet när befolkningstillväxten var som störst. I kartmaterialet kan Lunda malm följas från 1833, men har troligtvis börjat bebyggas kring sekelskiftet 1800.

Den förste kände ägaren till Lundastugan är sjömannen Peter Lindström och han var född 1803 enligt uppgift i registerbok på sjömanshuset i Kalmar. Gården var i samma släkts ägo i tre generationer innan den såldes och blev sommarbostad under 1930-talets första hälft. Marken friköptes 1938.

Vi vet inte så mycket om Peter eller hans son Nils Gustav, som ärvde stugan, mer än att de båda var sjömän. Nils Gustav efterlämnade inga arvingar och det blev hans hustrus systerdotter Amanda som ärvde stugan. Amandas fästman Emil Jonsson åkte till Amerika för att tjäna ihop pengar så han kunde köpa en stuga och gifta sig med Amanda. Han återvände tomhänt, men tack vare Amandas arv kunde de gifta sig. Den lilla gården kunde inte försörja dem båda, så Emil som var en duktig murare for under sommarhalvåret till Stockholm för att arbeta medan Amanda var kvar och skötte gården.

Amanda och Emil hade två får och en get, men troligen också höns. De köpte en gris på våren som slaktades när Emil kom hem på hösten. De odlade grönsaker i trädgården och på en liten lott i närheten odlades potatis, kålrötter, lite korn och råg. För att få tillräckligt med mat arbetade Amanda även hos traktens bönder. Hon var också känd för att vara en duktig väverska och vävde troligtvis inte bara för de egna husbehoven utan även till försäljning. Gården som i allt väsentligt är en kopia av en sydöländsk bondgård består av:

  • boningshus, bestående av storstuga, kammare och sommarrum
  • sommarkök, där fårens och getens mjölk blev till smör och ost
  • utedass
  • fähus, där djuren bodde under vintern
  • jordkällare, där grönsaker och kött förvarades

Boningshuset är byggt i trä medan de övriga byggnaderna är uppförda i kalksten. Gården omges av en vällagd kalkstensmur, som inte bara är till för att inhägna gården utan också var nödvändig för att hålla byns betande djur utanför.

Amanda och Emil Jonsson var barnlösa och när hon blev änka sålde hon gården under 1930-talet. Därefter blev fastigheten sommarbostad och några större förändringar gjordes inte, förutom indragning av el. Marken friköptes 1938. 1957 skänkte ägarna gården till Ölands hembygdsförbund. Från 2015 ägs fastigheten av Kastlösa hembygdsförening, som påbörjat de omfattande reparationer och underhållningsarbete som blivit nödvändiga.

”Med sina ålderdomliga, torvtäckta stenhus och den grå ryggåsstugan hopbyggda kring en liten idyllisk gårdsplan är den gamla sjömansgården på Lunda malm utan tvivel ett av de allra vackraste och bäst bevarade malmställen av genuint sydöländsk typ som finns kvar…”

Ur Ölands hembygdsförbunds minnesskrift från 1964

Kontakt

Adress

E-postadress

Matheus Tholin

+46 10 354 70 00

servicecenter@morbylanga.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen