Vandring

Dackeleden

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 84.0 km
  • Svårighetsgrad Blå - medel

Åtgärder

Beskrivning

Dackeleden har fått sitt namn efter den omtalade Nils Dacke som ledde upproret mot Gustav Vasa på 1540-talet då småländska bönder protesterade mot kungens politik i landet. Leden passerar Svartbäcksmåla och går mellan Aboda Klint och Mosjön Dackeleden är kuperad i norr och lättvandrad i söder. I väster ansluter leden till Glasbruksleden och tillsammans tar de två lederna dig genom glasriket i Nybro kommun. Leden passerar intressanta områden av såväl modern som historisk karaktär.

Mosjön

På gränsen till Emmaboda kommun startar Dackeleden vid den ödsligt belägna sjön Mosjön. Den ligger i ett varierat naturområde rikt på sjöar och lövskog, som sträcker sig förbi sjön Hultebräan.

Hultebräan

På vägen till badplatsen vid sjön Hultebräans södra strand ligger Klenemåla som är en av de byar som anlades under senmedeltiden. Hultebräan gjordes 1970 till vattenmagasin för Kalmar kommuns vattenförsörjning.

Björnasjö

Badplatsen vid Björnasjö är naturskönt belägen. Byn tillhör den äldre bebyggelsen i denna trakt och kring sjön har man gjort fynd av stenyxor och stockbåtar. Vid mitten av 1800-talet bodde det ca 100 personer i byn.

Bällsjö

Väster om Bällsjö ligger Bällsjösjön med badplats precis intill vandringsleden.

Ramsjösjön

Bebyggelsen här började troligtvis i slutet av 1400-talet och här finns kommuens största bestånd av bokskog. Sjön är numera igenväxt och är en fin rastplats för flyttfåglar.

Toresbo

Byn Toresbo hette ursprungligen Toresboda, de av Tore uppförda bodarna. I byn finns en kvarn med damm och en slåtteräng som är ett naturreservat med hassel och rik markflora.

Djupa hål

En av de finaste stenvälvda broarna i trakten finns här vid Djupa hål. Bron är byggd i kallmursteknik år 1882 och över bron går en äldre vägsträckning fram.

Stora Ebbehult

Strax intill vandringsleden ligger byn Stora Ebbehult, en av Madesjö sockens mest kända gårdar. Här bodde Sven Krååk som i början av 1600-talet fick gården i gåva av kungen för sina förtjänster i kriget mot danskarna. Huvudbyggnaden är uppförd i slutet av 1700-talet.

Svartbäcksmåla fritidsområde

Här finns Nybros ströv- och motionsområde med skidbacke, MTB-leder, vandringsleder, elljusspår, utegym, värmestuga, dusch och bastu. Området är även geovetenskapligt intressant. Vid orienteringsstugan finns spår efter Baltiska issjöns högsta nivå där man kan se block, svallningsspår och delta. En iskil finns och från åstopparna har man en magnifik utsikt över S:t Sigfridsån, vars närområde är ett av de viktigaste inslagen i områdets fina natur.

Iåsen

Leden går utmed den geologiskt intressanta Iåsen som är en biås till Nybroåsen och sträcker sig från Ruskermåla-Persmåla till Flerohopp. Vägsträckningen har till en början varit ridväg och under 1700- och 1800-talen använts flitigt av järnbruket i Flerohopp när man forslade järn ner till Kalmar. Åsvägen från från riksväg 25 och fram till Flerohopp är så gott som intakt.

Flerohopp

I Flerohopp anlades ett järnbruk 1725. Samhället fick sitt namn av att ägarna till bruket tog delar av sina efternamn, Fleetwood, Rothlieb och Hoppenstedt. Kvar från järn- och glasbrukstiden finns flera sevärda byggnader utmed Ljungbyån som flyter fram här. Nedanför Flerohopp är ån av riksintresse på grund av sina naturvärden.

Sjömaden

Den riksintressanta maden består av ett stort öppet kärr som har intressanta växter som klockljung, myrlilja, sumpnycklar och jungrulin. Det finns också sevärda insekter och fåglar i detta vildmarksliknande område.

Stensjön

Nordväst om maden ligger Stensjön med några mindre öar ute i sjön. Enligt en sägen var det här vid Stensjön som stortjuven Per Don grävde ner silverskatten från Flerohopps bruksherrgård i början av 1800-talet. Skatten har många letat efter men aldrig hittat... Vid sjön finns fina skogsområden och en vacker loftbod från 1600-talet.

Uvafors

På 1760-talet startade ett järnbruk här men verksamheten blev inte långvarig. Elektrisk kraftstation har det funnits på platsen sedan 1921. Öster om Uvafors ligger Stora Hindsjön och vid Hindviken finns badplats precis intill leden.

Lilla Hindsjön

Söder om Lilla Hindsjön passeras Rammsjön som är en fin fågelsjö. Därefter kommer man in i ett värdefullt och varierande lövskogsområde med många ädla lövträd utefter Hindabäcken.

Badplats vid lilla Hindsjön finns strax intill leden och från Fläskaberga kan man se över hela bygden.

Fagrasjö

Sjön är en näringsfattig vildmarkssjö med badplats intill leden.

Paradisskogen

I området finns lövskog med framför allt ek och asp med hassel och murgröna. Större delen av Paradiset täcks av hällmarksvegetation med insprängda våtmarker.

Bjärssjön

Här passerar leden genom en rakstammig ekskog som är en rest av ett äldre bestånd. Skogen är grönstenspåverkad och har en del sällsynta väger och ligger vackert utmed sjön. Den utgör en del av det ur natursynpunkt riksintressanta Allgunnenområdet.

Branthult

I byn finns en varggrop där vag fångades fram till mitten av 1800-talet. Här finns även en gammal källa och strax väster om leden ligger Branthults gamla skola. Lövskogen med speciellt ek är dominerande i det relativt kuperade landskapet. Här finns även rester av äldre kulturlandskap (hamlade askar, små åkrar och skogsbete).

Badebodaån

Alldeles innan man kommer fram till ån finns det en rastplats med eldstad och milsvid utsikt över sjöarna kvillen, Kleven och Bjärssjön. Vid Kleven finns en badplats.

Aboda Klint

Abodaområdet är ett naturreservat och här hittar man en av Smålands vackraste utsikter.

Ovan nämnda platser hittar du markerade på en karta i den pdf du kan ladda ned härifrån.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Parkering

Vid ledens start vid Mosjön finns ingen långtidsparkering utan platsen är mer tänkt för att man blir avsläppt här. Vill man enbart gå en del av leden finns det gott om parkering vid Svartbäcksmåla. Det finns även parkering vid leden nordligaste punkt, Aboda Klint.

Hitta hit

Vill du starta från ledens södra del så kan du följa den navigering som finns till leden här i Naturkartan. Vill du hellre starta från ledens nordligaste punkt så knappa in Aboda Klint på t.ex. Google Maps.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen

+46 481 450 00

samhallsbyggnad@nybro.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen